Declaració d'accessibilitat

A Ponent Holidays, SL volem fer la nostra web https://www.holidaysmenorca.com el més accessible possible d'acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic , encara que la nostra entitat no està obligada a complir aquests requisits perquè es tracta d'una empresa privada.

La raó fonamental és que la nostra empresa sempre ha vetllat per garantir la igualtat i la no-discriminació en l'accés al portal web de totes les persones que ens contacten, en particular el d'aquelles amb alguna discapacitat o dificultats en l'ús de les tecnologies digitals .

Per això, el nostre lloc web s'ha dissenyat d'acord amb els requisits mínims exigits per la normativa, però a més hem implantat un procés continu de manteniment i d'actualització que té en compte les demandes de totes les persones usuàries, buscant sempre que els nostres continguts siguin perceptibles, operables, comprensibles i robustos.

Aspectes tècnics i certificacions

El nostre lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors, així com per a les darreres versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024 a ordinadors de sobretaula.

A més, es pot accedir des de qualsevol dispositiu tablet i mòbil, estant optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i el navegador nadiu d'Android.

Hem procurat que els nostres continguts estiguin disponibles en diversos formats (pdf, xls), per assegurar la compatibilitat sempre que sigui possible, i comprovat que no hi ha hipervincles a pàgines o continguts fora de línia.

Aquest lloc web encara no és conforme amb el RD 1112/2018 o UNE, però estem treballant per complir els nivells que ens permetin assolir una certificació AA o AAA, per a la norma UNE 139803 i, per això, de les pautes daccessibilitat de la WAI ( Web Accessibility Initiative ).

Aquesta declaració va ser preparada el 24 de febrer de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació interna duta a terme per personal propi.

Última revisió de la declaració: 24 de febrer de 2023.

Comunicacions, queixes i reclamacions

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre ) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

  • A través de la nostra web utilitzant el formulari al qual pot accedir des d'aquí .