INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PONENT HOLIDAYS SL informa que és titular del lloc web. D' acord amb l' exigència de l' article 10 de l'esmentada Llei, PONENT HOLIDAYS SL informa de les següents dades:

RAÓ SOCIALPONENT HOLIDAYS SL
NIFB57661274
ADREÇA POSTALCARRER DELS SABATERS, 51 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS)
ADREÇA ELECTRÒNICAinfo@holidaysmenorca.com
TELÈFONS971382328
REGISTRE MERCANTIL

tom 128, foli 69, full IM-5472 i inscripció 2

OBJECTE PRINCIPAL

Servei d' allotjaments


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de PONENT HOLIDAYS SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de PONENT HOLIDAYS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de PONENT HOLIDAYS SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s' estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per PONENT HOLIDAYS SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per PONENT HOLIDAYS SL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D' ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PONENT HOLIDAYS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PONENT HOLIDAYS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PONENT HOLIDAYS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l' usuari.

MODIFICACIONS

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PONENT HOLIDAYS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d' ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PONENT HOLIDAYS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PONENT HOLIDAYS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PONENT HOLIDAYS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PONENT HOLIDAYS SL.

CERTIFICADO SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre PONENT HOLIDAYS SL i l'usuari.

PONENT HOLIDAYS SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s' estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s' estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PONENT HOLIDAYS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. PONENT HOLIDAYS SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/