Condicions i gatanties

Informació prèvia a la reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre PONENT HOLIDAYS SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que PONENT HOLIDAYS SL posa a la seva disposició en el seu www.holidaysmenorca.com.

La reserva a través dels llocs web de PONENT HOLIDAYS SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de PONENT HOLIDAYS SL.

Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per a cada cas.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de reserva a distància entre PONENT HOLIDAYS SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d' obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.
Tots els continguts del web estan en espanyol, català, anglès i francès.

PONENT HOLIDAYS SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.
Així mateix, PONENT HOLIDAYS SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb PONENT HOLIDAYS SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de PONENT HOLIDAYS SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seua reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.
La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Condicions i serveis addicionals

En cas de desitjar algun equipament o servei extraordinari, ho han de comunicar amb antelació per tal de garantir-s' ho. Les tarifes són les següents:

 • Llit extra 100 €
 • 2a Bressol i trona 50 €
 • Neteja extra* 25€/hora

*En cas de contractar la neteja durant la seva estada (les neteges d'entrada i sortida estan incloses en el preu).

Així mateix, el check-in és a les 16:00 hores i el check-out és a les 10:00 hores, avisant amb antelació de l'hora d'arribada i la de sortida per gestionar les tasques de neteja.

Capacitat de l' allotjament:

La capacitat màxima de l' allotjament és la indicada a la web. En cas de superar-la, ho han de comunicar a l'empresa, atès que no pot ser superior a la capacitat de la propietat llevat que s'hagi acordat prèviament.

Així mateix, no està permès l'ús i instal•lació de matalassos, matalassos, tendes de campanya, figuerencs, carpes, etc.

Neteja:

A la seva arribada, la propietat estarà neta i trobaran un joc de tovalloles i llençços per persona. A més els oferim:

 • Canvi de tovalloles cada 3-4 dies (en estades superiors a 7 nits)
 • Canvi de llençols a la setmana (en estades superiors a 10 nits)

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret de deixar el doble de tovalloles i/o llençola el dia de l'entrada i no realitzar cap canvi durant la seva estada.

El preu no inclou la neteja de la propietat durant la seva estada. Si vostè desitja contractar-la contacte amb nosaltres i li manarem un pressupost.

Es prega que el dia de sortida ajudin al servei de neteja deixant la casa ordenada per a més facilitat de la seva neteja. Per favor, assegure's de llençar les escombraries i de deixar els estris de cuina nets.

Claus:

Les claus es troben a la propietat, en una caixa de claus amb codi. Uns dies abans de la seva arribada se'l proporcionarem.

Mascotes:

Per norma general NO s'accepten mascotes en les nostres propietats. Només en algunes. En tot cas, és necessària l'autorització de l'empresa.

Li agraïm que ens comuniquin el tipus d'animal i la seva mida o raça a títol merament informatiu.

Així mateix:

 • Vostè és responsable de la seva mascota i dels danys que pugui provocar
 • En cap cas es poden banyar a la piscina
 • No està permès que les mascotes su hagin al sofà o als llits
 • Han de recollir les femtes.

Formigues:

Les formigues són un problema molt comú a Menorca, tot i que són inofensives poden ser molestes.

Totes les cases es fumiguen al Maig i es porta un seguiment de prevenció, però és un problema molt difícil d'eradicar.

Per evitar-les es recomana:

 • No deixar menjar a les taules o a la cuina
 • Mantenir els aliments a la nevera
 • Llençar les escombraries diàriament, sobretot si hi ha restes de carn, peix o dolços.

Comportament:

Es prega el màxim respecte amb el veïnat.

L' organització de festes no està permesa. En el cas que hi hagi alguna queixa per part dels veïns o la policia, s' haurà de desallotjar la propietat sense dret a compensació ni devolució de les quantitats pagades.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, PONENT HOLIDAYS SL ofereix en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes i/o serveis oferts en cada moment per la website de PONENT HOLIDAYS SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu en Euros i si té incorporat l' IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui d' aplicació. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment llevat d' error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, PONENT HOLIDAYS SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir el cobrament de la reserva.

Taxa turística:

És l'impost que hauran de pagar totes les persones majors de 16 anys que s'hostatgen en allotjaments turístics de les Illes Balears (No inclòs en el preu).

El pagament es realitzarà al costat de la quantitat pendent de la reserva.

L' import a pagar varia segons la classe d' establiment turístic. En els habitatges turístics vacacionals s'haurà de pagar 2,20€/persona/nit (IVA inclòs).

Es pagarà només la meitat de l' import en els següents casos:

 • A partir del 9è dia d' allotjament
 • En temporada baixa (de l'1 de novembre al 30 d'abril)

La recaptació de la taxa es destinarà a la millora del medi ambient i el medi rural.

El preu inclou:

 • Neteja inicial i final
 • Tovalloles de lavabo, dutxa i platja
 • Roba de llit
 • Un bressol i una trona (sota petició)
 • IVA

Fiança:

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret de demanar una fiança quan ho cregui convenient.

El pagament de la fiança es realitzarà el dia de l' entrada i es retornarà íntegrament el dia de la sortida, un cop s' hagi comprovat que la propietat es troba en les mateixes condicions que el dia d' entrada.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per PONENT HOLIDAYS SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que PONENT HOLIDAYS SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol•licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, PONENT HOLIDAYS SL remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l' oferta.

Formes de pagament

PONENT HOLIDAYS SL sol•licita que per confirmar la seva reserva hauran de realitzar una paga i senyal del 30% del total de l'estada, en el moment de la reserva.
L' import restant es pagarà, com a màxim, dues setmanes abans de l' arribada mitjançant qualsevol de les següents formes:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de PONENT HOLIDAYS SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès al revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l' import d' una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d' una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul•lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions d'adeu i reabon en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul•lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant PONENT HOLIDAYS SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul•lació.

- Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de PONENT HOLIDAYS SL.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per e-mail info@holidaysmenorca.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d' Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, PONENT HOLIDAYS SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

Si la reserva es realitza dins dels 15 dies anteriors a l'arribada, s'haurà d'abonar la totalitat de l'estada en el moment de la reserva.

En cas que no es realitzin aquests pagaments en 72 hores des del moment sol•licitat, la reserva es considerarà cancel•lada.

Cancel•lació de la reserva

Per rebre un reemborsament complet, els hostes han de cancel•lar almenys 30 dies abans de la data d'arribada.

Si cancel•len entre 15 i 30 dies abans que comenci l'estada, s'indemnitzarà PONENT HOLIDAYS SL amb un 30% del total de la reserva; en cas que cancel•lin quan faltin menys de 15 dies perquè comenci l'estada, s'indemnitzarà PONENT HOLIDAYS SL amb un 100% del total de la reserva.

Alternativa o anul•lació

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret de substituir l'allotjament reservat per un altre de similars característiques en un cas de força major (incendi, obres, grans avaries...).

Així mateix, PONENT HOLIDAYS SL també podrà cancel•lar la reserva a causa de l'incompliment de les condicions esmentades més amunt.

Desistiment

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, PONENT HOLIDAYS SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i/o de reserva, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PONENT HOLIDAYS SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat d'obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D' acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l' adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@holidaysmenorca.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, PONENT HOLIDAYS SL informa els usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l' empresa mitjançant els formularis sits a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat de PONENT HOLIDAYS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, PONENT HOLIDAYS SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, i oposició mitjançant un escrit a l'adreça AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ, 42 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS).

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, PONENT HOLIDAYS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. PONENT HOLIDAYS SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.